Kunnen zich er problemen voordoen bij een portering?

Volgen